Baza wiedzy

Obowiązujące akty prawne

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. O odpadach (Dz. U. 2013 na 0 poz. 21. z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.)