Dla firm zajmujących się gospodarką odpadami

Zapraszamy wszystkie firmy z branży recyklingu i ochrony środowiska do podjęcia  wspólnej inicjatywy w organizowaniu sprawnego systemu gospodarowania odpadami.