Szkolenia

Niezbędne dla profesjonalnej kadry pracowniczej szkolenie z ochrony środowiska w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, na którym w przystępny sposób omówione zostaną obowiązki środowiskowe przedsiębiorcy. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu m. in.: gospodarka odpadami, opłata produktowa, odpady, sprawozdania środowiskowe, KOBIZE, gospodarka wodno-ściekowa. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce SZKOLENIA