Szkolenia

Ochrona środowiska to nasza pasja, dlatego szkolimy w kameralnych grupach zapewniając indywidualne podejście do każdego uczestnika, prowadzimy ożywione dyskusje, nie boimy się trudnych tematów, przedstawiamy praktyczne zastosowanie przepisów. W przypadku zainteresowania szkoleniami prosimy o kontakt. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń online.

 

Przeprowadzone szkolenia

Szkolenia środowiskowe i webinaria.
Rozwijaj się z Reeko Organizacją Odzysku Opakowań. 


Szkolenie edukacyjne online pt. "Jak segregować odpady”.

Szkolenie poprowadziła Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka. Podczas szkolenia poruszyliśmy m.in.: tematykę mitów związanych z segregacją odpadów, jednolitego systemu segregacji odpadów oraz ograniczenia powstawania odpadów. Uczestnicy szkolenia otrzymali od nas interesujące porady, inspiracje oraz pomysły na segregacje oraz dowiedzieli się, gdzie szukać informacji dotyczących prawidłowej zbiórki odpadów. Szkolenie skierowane było do nauczycieli, młodzieży i studentów oraz pracowników urzędów i zakładów gospodarowania odpadami. 


Szkolenie "Kreatywna edukacja ekologiczna". 

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli oraz edukatów przeprowadziła Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka. Podczas szkolenia poruszyliśmy następujące zagadnienia: kreatywny sposób przeprowadzenia edukacji ekologicznej, bank pomysłów na działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, pomysły na organizację Dnia Ziemi. Uczestnicy mieli możliwość otrzymiania certyfikatów ukończenia szkolenia oraz materiałów edukacyjno-szkoleniowych. 


Szkolenie "Aktualnie uwarunkowania prawne w obszarze ochrony środowiska z punktu widzenia podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, a także zbierających i przetwarzających odpady". 

W dniach 24-26.11.2022 r. w hotelu Sandra Spa w Karpaczu przeprowadziliśmy szkolenie skierowane do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań oraz zbierających i przetwarzających odpady, a także osoby otwarte na samorozwój w zakresie ochrony środowiska. Szkolenie przeprowadzono w formule pozwalającej na efektywne zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie uwarunkowań prawnych w obszarze ochrony środowiska. Uczestnicy wzięli udziału w konferencji oraz w warsztatach pn. „Ekologicznie znaczy logicznie” , „Bądź świadomym konsumentem”. Prelegentami szkolenia byli: Pan Mikołaj Maśliński, Pani Małgorzata Tomczak oraz Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka. Podczas szkolenia odbył się również personalizowany pokaz iluzjonisty - Hetman Show z elementami edukacji ekologicznej.


Szkolenie "Nowe trendy w edukacji ekologicznej". 

Szkolenie skierowane było do edukatorów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. Podczas szkolenia przedstawiliśmy nowe pomysły na ekoedukację, pokazaliśmy inspirujące kąciki recyklingowe, przekazaliśmy gotowe scenariusze na ekolekcje oraz zachęciliśmy do udziału w ciekawych eko – akcjach.Prelegentem szkolenia była Pani Kornelia Cypryjańska – Perucka, ekspertka ds. edukacji ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, właścicielka Centrum Edukacyjnego Ekolandia.edu, pasjonatka ochrony środowiska oraz coach biznesu. 


Webinar "Jak rozliczać opakowania zgodnie z prawem?".

Jednym z podstawowych obowiązków importerów, producentów, firm handlowych oraz gastronomicznych jest rozliczanie wprowadzanych na rynek opakowań. Celem szkolenia było usystematyzowanie obowiązków prawnych przedsiębiorców w związku z koniecznością rozliczania opakowań. Webinarium poprowadził Pan Mikołaj Maśliński.


Webinar "Obowiązki producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów w związku z BDO wobec planowanych zmian prawa"

w dniu 24.09.2021 r. przeprowadziliśmy szkolenie online, które poprowadził  Pan Mikołaj Maśliński. Podczas szkolenia poruszyliśmy m.in. tematykę BDO, zmian w związku z projektem ustawy z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ROP, statusu wprowadzającego produkty, obowiązków wprowadzających, sankcji za niewykonywanie tych obowiązków, dyrektywy SUP oraz ograniczenia kosztów związanych z wykonaniem tych obowiązków. Szkolenie dotyczyło również obowiązków w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  baterii i akumulatorów,  olejów i opon oraz pojazdów.


Szkolenie "Gospodarka odpadami - obecny stan prawny".

Szkolenie przeprowadzone zostało 26 listopada 2021 w Polkowicach w "Aqua Hotel". Poruszyliśmy tematy dotyczące zmiany w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) oraz zmiany prawa w ustawie o odpadach. Prelegentem szkolenia był Pan Mikołaj Maśliński - Prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o..


Szkolenie dla przedsiębiorców w Warszawie za nami!

Ciekawe tematy, wiele praktycznych przykładów i wspaniała atmosfera, tak w skrócie można opisać nasze szkolenie, które odbyło się w tym tygodniu w Warszawie. Kolejne szkolenia odbędą się niebawem w Krakowie i Wrocławiu, zapisy trwają szkolenia. Do zobaczenia!


NOC SZKOLEŃ Szkolenie branżowe dla studentów i absolwentów

W dniu 22 października 2016 roku w ramach NOCY SZKOLEŃ zorganizowaliśmy szkolenie pt.: "Gospodarka odpadami opakowaniowymi w praktyce". Szkolenie poprowadzi specjalista ds. ochrony środowiska - Monika Szuba. Szkolenie skierowane było do przyszłych specjalistów ds. odpadów opakowaniowych oraz każdej osoby zainteresowanej poszerzeniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce, w tym właściwym postępowaniem z odpadami opakowaniowymi. Projekt realizowany w ramach NOCY SZKOLEŃ https://nocszkolen.pl/


Szkolenie "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami, gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz opłaty produktowej".

Szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i gospodarki odpadami opakowaniowymi. Poruszilismy tematykę rejestru przedsiębiorców, recyklingu, zwolnienia z obowiązku recyklingu i odzysku opakowań, rocznych sprawozdań o opakowaniach, edukacji ekologiczna oraz nowych wymiarach kar pieniężnych.


24.10.2013 r.  Nowe trendy, nowe wyzwania i zagrożenia dla działania Systemu ZSEIE, czyli Kompleksowa Gospodarka Odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – Reeko partnerem konferencji WARSZAWA


16-17.10.2013 r. Obecny i projektowany stan prawny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami WARSZAWA