Kontakt

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. 52
02-326 Warszawa
tel. 22 299 21 01
e-mail biuro@reeko.pl

 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000243752
NIP: 525-23-44-173 REGON: 140246942
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 81 1050 1025 1000 0090 3220 9406
Kapitał zakładowy 2 502 000,00 zł (opłacony w całości)
Nr rejestrowy BDO 000005643


Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Firma Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. znajdująca się pod adresem: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 lok. 52 NIP: 525-23-44-173.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem jest Firma Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. znajdująca się pod adresem: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 lok. 52 NIP: 525-23-44-173.