Kontakt

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. 52
02-326 Warszawa
tel. (22) 831 71 85
fax. (22) 831 52 12
e-mail biuro@reeko.pl

 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000243752
NIP: 525-23-44-173 REGON: 140246942
Bank Ochrony Środowiska S. A. 16 1540 1287 2001 6879 8271 0001
Kapitał zakładowy 2 502 000,00 zł (opłacony w całości)
Nr rejestrowy BDO 000005643


Formularz kontaktowy