Do 15 marca masz obowiązek złożyć roczne sprawozdanie w BDO

Przedsiębiorco!
Już 15 marca 2024 r. upływa termin na złożenie:

  • rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO,
  • rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie opakowań, produktów objętych tzw. Ustawą Anty-Plastikową oraz toreb z tworzywa sztucznego) za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO,
  • wniosku o zwolnienie z opłaty produktowej (pomocy de minimis) do Marszałka Województwa.


Przypominamy, że w przypadku zawarcia umowy z organizacją odzysku opakowań w odniesieniu do opakowań (z wyłączeniem opakowań po środkach niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych), przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek krajowy nie składa indywidualnie sprawozdania w systemie BDO.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  • biuro@reeko.pl
  • 22 299 21 01