Zwolenie z obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

Zwolenie z obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

Przepisów Ustawy w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku opakowań nie stosuje się w przypadku, gdy suma wprowadzonych w ciągu roku opakowań:

  • jednorodnych
  • wielomateriałowych
  • po produktach niebezpiecznych

nie przekroczy 1 tony.

 

Przykład 1:

„Przedsiębiorca w roku 2014 wprowadził do obrotu towar w opakowaniach jednorodnych z kartonu o wadze 200 kg, w opakowaniach wielomateriałowych o wadze 200 kg oraz produkty niebezpieczne w opakowaniach o wadze opakowań 300 kg. Suma wszystkich wprowadzonych opakowań wynosi 700 kg (= 0,7 tony), zatem prowadzący działalność zostanie objęty zwolnieniem z obowiązku recyklingu i odzysku w ramach pomocy de minimis

Przykład 2:

„Przedsiębiorca w roku 2014 wprowadził do obrotu towar w opakowaniach jednorodnych z kartonu o wadze 400 kg, w opakowaniach wielomateriałowych o wadze 500 kg oraz produkty niebezpieczne w opakowaniach o wadze opakowań 200 kg. Suma wszystkich wprowadzonych opakowań wynosi 1100 kg (= 1,1 tony), zatem prowadzącemu działalność nie przysługuje zwolnienie w ramach pomocy de minimis i ciąży na nim obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku.”

 

Organizacje odzysku opakowań oraz izby gospodarcze przejmą obowiązki odpowiednie dla rodzaju wprowadzonych opakowań

Każdy przedsiębiorca wprowadzający powyżej 1 tony opakowań rocznie może rozliczyć je przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami, które bez angażowania przedsiębiorcy zadbają o wszystkie kwestie formalne i organizacyjne w celu realizacji wymaganych prawem obowiązków. Dla opakowań jednorodnych, opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych są to trzy odrębne podmioty, z którymi należy zawrzeć trzy odrębne umowy, są to:

  • Dla opakowań jednorodnych – organizacje odzysku opakowań
  • Dla opakowań wielomateriałowych – izba gospodarcza, która nawiązała porozumienie z marszałkiem województwa w sprawie opakowań wielomateriałowych
  • Dla opakowań po produktach niebezpiecznych – izba gospodarcza, która nawiązała porozumienie z marszałkiem województwa w sprawie opakowań po produktach niebezpiecznych

Jeśli przedsiębiorca wprowadza na rynek produkty w opakowaniach tylko w jednym z ww. opakowań powinien zawrzeć umowę z jednym podmiotem odpowiadającym rozliczanym opakowaniom.