Podniesienie kapitału zakładowego

PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REEKO ORGANIZACJI ODZYSKU OPAKOWAŃ S. A.

W związku z koniecznością dostosowania się do nowych regulacji prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  (Dz. U. 2013 poz. 888) Akcjonariusze Reeko Organizacji Odzysku Opakowań  S.A., w dniu 17 czerwca 2015 roku na Walnym Zgromadzeniu, podjęli decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego spółki do 2 502 000,00 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 888) organizacje odzysku do końca 2015 roku zobowiązane są dostosować się m.in. do poniższych wymagań:

Art. 27. Ust. 3) zawierać w swej nazwie oznaczenie "organizacja odzysku opakowań";

Art. 29. Ust. 1) Kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań wynosi co najmniej 2 500 000 zł.