Aktualności

Od 1 stycznia 2014 r. przedsiębiorcy rozliczają się z wykonanego recyklingu i odzysku opakowań wprowadzanych na rynek na nowych zasadach podyktowanych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Czytaj więcej…

W najbliższą środę odbędą się pierwsze zajęcia z cyklu WYLĘGARNI RECYKLINGU Czytaj więcej…


Świadomość ekologiczna konsumentów rośnie, a wraz z nią również ich oczekiwania Czytaj więcej…

W Polsce każdego roku podczas świąt takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie wyrzucane jest ponad 9 mln ton jedzenia Czytaj więcej…

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i gospodarki odpadami opakowaniami. Szkolenie odbędzie się w maju 2014r. w Warszawie Czytaj więcej…

31 marca 2014 r. termin złożenia sprawozdania OŚ-OP1 za rok 2013 Czytaj więcej…

5-go marca 2014 ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Podstawę prawną sprawozdań stanowi art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2013, poz.1232 z późn. zm.). Czytaj więcej…

Sprawozdania OŚ-OP 1 o wysokości opłaty produktowej za lata 2013-2014 składane jeszcze w terminie do 31 marca Czytaj więcej…