Nowe opłaty w świetle ustawy Anty-Plastikowej

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 11 grudnia opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, w związku z implementacją w Polsce Dyrektywy Single Use-Plastics.


Ustawa Anty-Plastikowa wprowadza szereg nowych obowiązków, w tym również opłat, nakładanych zarówno na konsumentów, jak i na producentów. Określone w rozporządzeniach stawki opłat wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Opłata konsumencka stanowiąca opłatę za sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych pobierana od użytkownika końcowego wynosi:

0,20 zł - w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;
0,25 zł - w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

  1. przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  2. zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
  3. gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

- w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Kto pobiera opłatę konsumencką?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty.

Opłatę producencką ponosi przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na cele pokrycia kosztów m.in.: zbierania odpadów, uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu. Stawka opłat wynosi:

0,10 zł za 1 kg:

  1. pojemników na żywność,
  2. paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki,
  3. pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów,
  4. kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,
  5. lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


0,01 zł za sztukę - w przypadku wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, chusteczek nawilżających oraz balonów z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi. Przypominamy, że ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.


W przypadku pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu.